OCR Output

EETERSKRIFT:

När jag nu går igenom vad jag skrivit, så finner jag det
vara en märklig blandning av ont och gott och i stort
behov av försvar.

Jag har länge funderat på vad jag skulle skriva, men
Hinner intet bättre: än följande utdrag! ur den gamle. Peter
Dasst och som till punkt och pricka uttrycker det jag
själv ville ha sagt. Därför!

Upp du döde Peter Dass och försvara den senare tiders
man, som vandrat 1 dina spår och som "i likhet med dig
vågat se på tillvaron med andra ögon än de vanliga.
Alltså.

Det "Har jeg paa Papiret lagt;
Og serligen optegnet.

Om noget deraf findes kan.
Som synes Sandhed mangle.

Fisk dog ei strax uti mit Vand.
Med ufortinned Angle!

Du ved jo vel, en ubekandt.
Kan let af Veien vandre;

Er, som du vil, ei alt saa sandt,
Beskyld ei mig, men andre!

Jeg skrevet har det, jeg har hort,
Lad dennem dertil svare!

Og det, jeg har ul LCyset tort,
Kan staa sin egen Fare.

Dog kan jeg det Torsikre dig;
Hvad Maader, Skik. og Seder,

Som her beskrives hver for sig
(aar i sti: eone; Kläder

Nordlands. Trompet. Sid. 5.