OCR Output

JI0

Vi se match på match, den ena norrmannen efter den
andra får smörj. Jag får intrycket av, att negrerna leka med
sina motståndare. Sist, men icke sämst ger oss Sam Brown
och mr Wiliam en åskådningsövning i huruledes box¬
ning skall ske.

Mr Wiliam står mest med huvudet nästan mellan benen
och tar emot Sam Browns störtskurar, se bild 167.

Det är ju vänskapsmatch fast Sam ser vild ut och
nävarna gå som trumpinnar.

Till sist rycker Wiliam upp sig och slungar med ett
ryck Sam tvärs över scenen och ned i lokalen!

Skrän och jubel; styrka gör alltid ett gott. intryck
och här och var boxas det i bänkarna.

Slut. — Härligt med frisk luft ändå.

Vi gå hem i den ljusa sommarnatten och vi ha en
flicka vid var arm — — —

Nästa morgon sitter jag på en koffert på s/s Saltens
mellandäck, det hällregnar och jag lyssnar till Sam Brown,
som berättar sagor ur sitt liv. Per Sunna, som är med på
båten följer »fröken Rosita» alias »de Brache» hack i häl
— och bara ser —, hans barnablick överhalar i ett hennes
rundgattade linjer och vad han tänker, det vet endast Gud.

Ja, så kommo vi till Narvik och på eftermiddagen förde
mig tåget upp mot Riksgränsen och hem.