OCR Output

ro ERNER FERRAN Ada (SRS mtr ker ASTA. SS RSA ARR BSS

307

springa isönder mellan deras starka, gula tänder, med
svaga knallar.

Upplivade av teet, föreslå de en »munter aften» på god¬
templarlogen, varest den berömde Sam Browns negerturné
alias »Libiria kaffeblomen» etc. etc. har stor galasuccés
kabaret. Och vi gå dit.

Det blev en munter afton.

Vi trängde oss igenom en kompakt massa av fiskare,
stadsbor och lappar och kommo fram till biljettluckan, varest
en gammal neger, av sina stamförvanter kallad old Tom —
Sam Browns ärade fader, sålde flottiga biljetter med ena
handen ; under det att han åt sardiner i olja med den andra.
Just som han räckte mig biljetterna, lyfte han sardinlådan
i vädret och sörplade i sig oljan.

Én fet negress Emma Brown klädd 3 vitt. och hes som
en korp, tog emot oss i dörren.

Hon tittade skarpt på mig, då jag med mitt mest vinnande
leende räckte henne inträdeskorten och sade: — That is
for my, and my Babys och så pekade jag på lapparna bak¬
om mig.

Salen var proppfull oeh Hett blev det Första numret,
var »dragspelskonst» och konstnären var så full, att han
stödde sig mot en kuliss som inte ramlade omkull, för att
en av sällskapet i rätt tid satte ryggen emot. Han spelade
något, som han kallade:

»Seno-hick-rita, valse de-hick-Brasiljang.»

Han fick applåder. — Starka fiskarnävar höllo på att
ta ner huset av förtjusning. Fröken »de Brache» förbluffade
lapparna. |

De stirrade styvt på hennes ben och då hon lade fötterna
om nacken, spottade Kansa energiskt i golvet och mum¬
lade förnöjd:

— Meget käck pike, och så nitade han återigen fast sin
blick, se bild 166.

Sunna, en yngre lapp i vårt sällskap, var förlägen över
så mycken skönhet och kastade endast då och då en skygg