OCR Output

303

Vintertid beta Saarivuoma sina hjordar inom Vittangi
kapellförsamling och delvis även inom Junosuando för¬
samling, eller i stort sett mellan Lainio och Vittangi älvar,

Saarivuoma äro 212 till antalet (dessa siffror liksom de
förut i denna bok nämnda om Talma, Kaalas och Rautas¬
vuoma är befolkningssiffran av 1 maj 1919).

" Lapparna inom Jukkasjärvi räkna 717 personer. Av dessa över¬
fördes Talma, Rautasvuoma och Kaalasvuoma den 1 maj 1919 till
Jukkasjärvi moderförsamling (från Vittangi till Kiruna).

20, — Elgström, Hyperboreer.