OCR Output

302
Hon är rank och smidig flickungen och står en stund —
som Gud henne skapt — vid vindsfönstret och tittar ut
över vidderna.

Sedan prasslar halmen i sängen under hennes tyngd och
så börja de ungdomsfriska snarkofonerna —- — —

Dagen därpå startade jag i god tid till Sövejen.

Martin följde mig dit, varest landsvägen började och
sedan var det bara att trilla ned.

Jag rullade 5,000 meter på 40 minuter.

Som det var reguljär biltrafik till Bardo och jag ville
se litet av landet, tog jag en sådan och for i väg. Överallt
stora, välbyggda gårdar och massor av befolkning. Norge
har vacker natur — ja vi med förstås, men fjällen sätta
allt en annan prägel på ett landskap än en slät horisont. —
Jag tänker nu närmast på »Konungariket Skåne».

Vid Bardo, en plats med militär och t. o. m. flygmaskiner
och belägen ungefär 2 mil från Sövejen, fick jag efter
mycket dividerande en bil till Elvemo dit det var en 13—14
km. Härifrån ledde en stig längs Skeälven upp till Rund¬
haugens lappläger. Jag tog denna gång ingen vägvisare
för man. kände ju ej. gå fel och var efter två timmars
marsch uppe vid lägret, som ligger nordost om fjälltoppen
Kampen.

Dessa Saarivuomalappar voro lika alla andra. Förutom
mig, fanns ett helt sällskap andra besökande »turister»,
vilka förde ett förfärligt larm och drack kaffe överallt —
ur thermosflaskor.

Jag fick ej tillfälle att uppgöra någon kartskiss av läg¬
ret, nöjde mig därför med att konstatera att lappar funnos.
— För övrigt hade jag ont i huvudet, och: var förkyld
och längtade våldsamt efter en säng.

Jag tog bil tillbaka till Sövejen och samma kväll båten
till Harstad.

Omöjligt att få en plats för det trötta huvudet. Propp¬
fullt överallt. Jag satt i röksalongen, jag gick på däcket
och trångt var det och så hade jag reumatism och var arg.