OCR Output

2099

Efter att ha druckit och ätit, gingo vi åter ut i naturen.
Bakom Ingas kåta, mot sydväst var ett vindskydd uppfört
av korsvis lagda björkstammar. Luovven låg nordväst om
kåtan. Ieren ra sor

Från Per Ingas kåta ledde en gångstig över en myr
till. Mickel Ingas. Rakt i norr, ungefär 100 meter från
Per Ingas kåta hade Per Johnsson Påve sitt tält. Det var
uppslaget i ett tätt videsnår.

Påve var ungkarl, han hade bruna ögon och liknade
konung Alfons av Spanien — men en kung på dekis förstås.

Hans luovve hade, liksom de övriga, till lägret till¬
hörande upplagsställningarna sadeltak av kåtaduk.

Enligt Påves utsago upplägger Saarivuoma sina tillhörig¬
heter i buoggier uppe vid gränsen varefter de klövja.

De taga vägen norr om Altevatn.

Saarivuomalappar hade ett läger bara 1,5 mil nordost
om Stenvatn, det hette Rundhaugen och det beslöt jag
mig för att besöka.

I Mickel Ingas luovve fanns en not och Martin var
högeligen förgrymmad över detta, eftersom — fjeldfinnerne
ej faa lov, at fiske i Stenvatn, som han sade.

Att lapparna ibland kunna ha anledning att flytta tidigt
om året, visade ett par bagagepulkor, som lågo upplagda
på en stockhög i närheten av Mickels kåta.

Det var vackert och ödsligt här uppe på fjället. Sten¬
älven brusade mystiskt och man såg så långt åt alla håll.

Vi sutto länge i Ingas tält och språkade om litet av
varje.