OCR Output

66

De grå stugorna ligga nakna och bada sina hundraåriga
stockar i solskenet. En häst kommer fram bakom ett hörn,
fåren skingras i vild panik, men grålle bara vill leka, han
vältrar sig otympligt runt, gnider ryggen mot gräset och
lägger sig tungt på sidan — det är vår.

Isen på Jukkasjärvisjön lyser som silver, prickgranarna
stå svarta mot allt det vita omkring dem — fjällen ligga i dis.

Ja, Jukkasjärvi by är vacker, antingen man kommer dit
en "isig vinterkvall, . eller som jag, en. morgon i maj. Jag
står. och betraktar allt. som lever och ler. Allt är vackert
och jämmerdalen inte alls så tokig.

Det är sjukligt denna vår här i byn, i alla gårdar hostas
och nyses, även här hos Pappilas där jag, min vana trogen
tagit in. Folk kallar det för »Panskan». Folkhumorn för
paskan!. Jag tror mer på teorin om en epidemisk bronchit.
Själv använder jag lakan i stället för näsdukar och min
mage tackar ödmjukast för en konjak på förmiddagen.

»Vet du hur det går till i. Jukkasjärvi», sporde en gång
en vän till mig — »en vintermorgon — nå så hör på.»

»Gubben» har nyss stigit upp och satt sig borta vid
spisen där hustrun, som redan varit uppe flera timmar,
har eld och kaffe i ordning.

»Gubben» dricker med tragisk min — på fat, med stir¬
rande" blick, 'em- kopp, två "koppar; tre koppar: Så räcker
han porslinet åt sin hustru och säger. — Inte så här fort
som jag skriver och som ni läser — utan så här: — Har —
du — sett — min — pipa.

Nä så tänder han denjcröker; lägger den ifrån: sig: och
dricker ånyo en kopp kaffe — för nu skall han i strängt
arbete.

Rivande sig i huvudet blickar han dystert upp till åsarna
och säger ut i luften: — Den som hade sett sina skor.

Hustrun tar genast ned ett par ofantliga pråmar, som hon
ställer mellan mannens ben, därpå lägger hon en knippa
hö bredvid.

" »Smörja» (milt utryck för ordet i fråg:

ga).