OCR Output

Bild 33. Jukkasjärvi kyrka.

KAP! VIE

Lapplandsvår, utanför knutarna beta fåren ett osynligt
bete. Baggen vädrar mot vinden, viker upp överläppen
med ett idiotiskt grin och drar häftigt andan; ett främ¬
mande får har kommit löpande, en främmande lukt — en
fiende -==-oeh bäggenbar:tett par steg. fram: som on Han
ville stångas, men ändrar sig.

Ett par killingar leka krig, ett litet lam klagar ängsligt
och mamman svarar med ett djupt bräkande. Solen skiner,
en gubbe i gröna byxor hugger ved, en sällsynthet, inte
byxornas färg, men arbetet, för i Jukkasjärvi arbeta kvin¬
norna och männen ta betalt och ta bra betalt. (Jag minns
en gång hur jag fick betala 80 kr. till Soppero för en
skjuts som var värd 40.)

5. — Elgström, Hyperboreer.