OCR Output

64

fordi Lapperne drak sa meget, nar de kom til Jukkasjaervi
(jukkat = dricka). Og det andet navn Cokkeris kommer
deraf, att Lapperne der, da det var kirkebyn (öokket =
forsamle).»

Prof. K. B. Wiklund ger ingen förklaring över namnets
ursprung i sin bok »De Lapska och Finska ortnamnen vid
Kiruna och Torneträsk» utan skriver endast, sid. 18: Jukkas¬
järvilp. TSooakkeras (översättes ofta, men oriktigt, »Sam¬
lingsplatsen»; själva sjön TSoakkera sS-j ä ur &), förfinskat
Jukkasjärvi. (Byn och sjön; av lappar hör man ibland
byn på finska kallas Jukkaskylä och dess invånare
Jukkaslaiset). Fordom kallades byn även Ip. Mar'kan
(= Marknadsplatsen). 1568 etc. skrives Juuckas, 1576
Juckas, 1594 etc. Jickars, 1505 Jouckis träsk (Dok.
samh)"OMH SIresk) 10487 fö ke soja Jukkasjärvi.