OCR Output

63

för jämförande forskningar o. s. v. D:r Gjessinger menade,
att Norge, i framlidne författaren af Geijerstams, nui Norge
bosatte son, konstnären Gösta af Geijerstam hade en man,
som borde vara duglig till ett dylikt arbete bland de norska
lapparna. Svårigheten torde ligga i att få norska rege¬
ringen att offra pengar för saken i fråga.

KATNID

NR NN RON ANNAN ND

Från Karesffando avreste vi den 26 och kommo efter ett
par stjälpningar, välbekomna till Vittangi den 27 på kvällen,

Från Vittangi avreste jag den 28 via Svappavaara till
Jukkasjärvi. Ang. detta namn vill jag nämna följande:

Thurn. säger Mu ttakuS Sänd Birran sid) 120
anm. I, om Jukkasjärvi: »Og Jukkasjaervi har faaed det navn

LÄRARHÖGSKOLAN
UMEÅ
Biblioteket