OCR Output

Spotta icke på golvet!

Alä sylje lattialle!

Bild 31.
KARSVIIG

Efter att ha gjort upp med en karl, som antogs vara
villig att skjutsa mig från Vittangi till Karesuando för 60
kronor, tog jag itu med att packa min kappsäck, och fastän
jag endast skulle resa 10 mil, hade jag med mig packning
för en månad, detta ett gott råd åt resande, ty man vet i
Lappland aldrig vad som kan inträffa. Visserligen fick
jag ej bruk för allt, men som i det följande skall beskrivas,
var en del av det medförda till mycken nytta under färden.

Stor blev min häpnad när min släde kom för dörren och
den visade sig vara förspänd med ett föl! Min kusk erkände
också, att den var en »unghäst». De första kilometerna
kröp han visserligen fram, men följde "dock rätt snällt
vägen. Men så körde kusken slädmeden upp på en avvisare
och stjälpte mig och allt mitt ut i snön, varest jag rullade
runt i mina pälsar, dock utan att skada mer än min pipa
vars skaft spårlöst försvann. Ankomna till Saapisatsi vil¬
stuga, gäspade vi tillsammans ett par timmar varefter vi
fortsatte norrut. Vi hade just passerat Siilkim uotka,
svängt förbi sista huset och körde ned mot sjön, vars prick¬
ruskor förlorade sig bort i den disiga luften, då med ett,
den främre slädhästen gick genom isen.

Lyckligtvis var det en förståndig häst — jag bävar när
jag tänker på, om det varit min ystra fåle som fallit i.