OCR Output

Fram. Bak. Foto O. E.

Bild 29. Skogslapparna Johannes Mangi och Kristine Kemi.

KAD I MILS

Likt en pendel svänger jag mellan Svappavaara och
Vittangi, åter är jag under Vittangi prästerskaps beskydd
och åter ha de Thisellska samlingarna makten över mitt
sinne. Maria Bebådelsedag har gått av stapeln, skriftskolan
är avpolletterad, rätt många lappar av båda könen ha
besökt byn.

De besökte även mig, ty ryktet om mitt underliga närings¬
fång hade förstås nått även deras öron. Jag fick därför
många tillfällen, att studera deras dräkter, avgnida kniv¬
slideornament o. s. v. och fotografera dem, oftast med
fästmö hand i hand!

" Apropå detta, så är det ett allmänt bruk bland lapparna, att brud
och brudgum efter vigseln, ej släppa varandras händer. Vill man hälsa
på dem då, räcka de ibland fram vänster hand, eller också högst mot¬
villigt den högra till en blixtsnabb hälsning, varefter den genast fattar
sin utvaldas igen.