OCR Output

55

1920 funnos där 8 familjer = 54 personer och ännu några
år och byn är rent finsk-svensk.

Uppgifterna lämnade av doc. Hj. Lundborg:

Nu börja lapparna även bilda byar uppe i passen mellan
de fjäll, varest varje år lapparna ha sina flyttningsvägar.
Naturligtvis inverka dessa »bofasta» även på de flyttande.
Exp. Nikkulakti.

Men för att återgå till Anders Niia, så var han en
hygglig själ som åt med gaffel och vi överenskommo att
träffas vid Rensjön, där han vistades sommartid.

Anders Niia gav mig flera roliga iakttagelser till livs,
vilka visade, att han hade humor och den rätta synpunkten
på speciet »Turist». — Ej de riktiga, utan dem från Strand¬
vägen, med lindade ben; Briarpipa och gröna myggflor.

Svappavaara var en melankolisk by, runt de låga hop¬
gyttrade gårdarna stodo snöhöljda höjder — gamla gruv¬
berg. Svappavaaras utveckling har varit stick i stäv med
den vanligen i Lappland förekommande, i det, det varit
svenskar som grundat byn och sedan finnar inflyttat, nu
på sistone en och annan lapp börjat SÖKA, SIG dit:

Den egentliga orsaken till byns tillblivande var koppar¬
fyndigheterna som upptäcktes i mediet av 1600-talet. Eter
dessa fyndigheters nedläggande! kvarstannade den, huvud¬
sakligast av värmlänningar, jämtar och finnar bestående
ortsbefolkningen och började ägna sig åt jordbruk.

Folket i Svappavaara är livligt och genom undvikandet
av ingifte, har den behållit en andlig spänstighet som är
ovanlig i dessa nejder.

Byn är, som nämnt, tätt bebyggd och invånarantalet
omkring 250.

Minnen från gruvtiden förefinnas i namnen Rostegården,
Hyttsjön 0. S. V.

Svenska staten har nu inlöst alla kring Svappavaara före¬

: Om Svappavaara och dess fyndigheter se Svenonius Lappland.