OCR Output

säd

nå det kulturstadium, vars ekvivalent var »Herrarna» på
Abisko.
Nå varför skulle han inte få ha lov till det?

Vad är det månne för atavistiska instinkter som envisas,
att hos mig vilja ha lappen kvar på den ståndpunkt han
nu står på. Varför, kan jag ej tro på den s. k. kulturens
fördelar? Visst har lappen full rätt att nå den hjärn¬
utveckling som uppskattar Chaplin och lilla Mary Pickford!.
Hornorkester och pastor Hultmans solskenssånger på
grammofon till 5 kr. i månaden. »Ragtime og den slags» som
Storm Pedersen uttrycker sig. Men blir han lyckligare?
Jag tvivlar på det. |

Nomaden är dömd att gå under, det vet jag, han
önskar i allt större utsträckning det »bofasta». Frågar man
lappar eller lappkvinnor, vad de helst skulle göra om de
finge mycket pengar, får man till svar:

»Köpa en gård.»

Lapparna — de nomadiserande, såväl i Sverige som
Norge — ha vid goda årsperioder ett nativitetsöverskott.
»Dessa bilda ett fast boende proletariat, blanda sig med
finnar och svenskar och försämra vår ras» (doc. Lundborg).?
De flesta byar i Lappmarken äro grundade av läppar, t. ex.
Piilijärvi.

Omkring 1756 fanns där endast en lappfamilj, Olof Sagar.
År 1770 voro där två, Sagar och Höotti. År 1800 bodde
11 personer i byn, alla lappar, så började rasblandningen
med finnar, i det år 1815 och 1835 tvenne av dessa lappar
gifte sig med kvinnor av finsk blandras.

1860 hade utvecklingen förskjutits till förmån för det
nya blodet, i det endast tvenne lappfinska familjer funnos
kvar (Hotti och Naisuk).

År 1900 funnos 31 personer (renrn ”familjer); därav” 3
familjer Hotti, som tagit sig namnet Andersson, 1 familj
Naisuk och 1 Lindmark.

" Amerikanska filmartister.
> Se »Vem är det» 1920, sid. 258.