OCR Output

38
om han sett vargen de förföljde — vargen? Tablå! Skjuts¬
pojken blir ännu arg om man frågar honom om han »sett
någon hund i dag».
Ankom till Svappavaara den 15 mars och hade nöjet
att! sammma ndae träffarock bliva presenterad förren” fram
stående lappman. Det var Anders Niia, fast anställd turist¬

Foto B. M.
Bild 28. Anders Niia. Turistförare från Abisko, s. k. »Parktant».

förare vid Abisko turiststation, han tog i hand, bockade
sig, talade god svenska, ville ha en pipa, lät mig skriva
brev och visade på allt sätt, att han mycket och väl förstod
att umgås med »Herrar».

Ja, herregud! Dina kulturblomster äro margfaldiga
och vi äro alla ena underliga djur. —

Men tro nu ej, att jag vill förringa denna lappman —
han hade de redligaste avsikter, han önskade intensivt att