OCR Output

49

Kort och koncis är däremot A. Lundbergs redogörelse i
kapitlet »Drag ur de svenska nordlapparnas liv», sid. 131 i
Fapplamd, Stim 12008.

A. Lundberg” skrivet:

»I religiöst hänseende tillhöra lapparna» (och även de
bofasta) »huvudsakligen den efter prosten Laestadius upp¬

Foto B. M.

kallade lxstadianska riktningen, vilken under det sista år¬
tiondet delat sig i två avdelningar, av vilka den, som
kallas den östra, är den egentliga lestadianismen, och vilken
föga skiljer sig från den ursprungliga luteranismen, medan
den västra avarten grundats av en bonde i Gällivare vid
namn Jonas Purnu, varför denna rörelse borde kallas pur¬
nuism. Men för att vinna något anseende kallas sekten

4. — Elgström, Hyperboreer.