OCR Output

47

Står man nere vid landsfiskalens bostad kan man se
trenne prästgårdar. Rakt fram, bredvid posten den gamla,
redan på 1700-talet använda, så litet till höger den långa
ljusröda länga, varest prästens hade sin boning tills den
nya, nuvarande prästgården blev färdig.

Denna nya prästgård är en stor byggnad i »villastil» och
passar just ej i miljön, den är kall och illa byggd och
prästen är att beklaga, ty han är tvungen som det hänide

förra vintern, att gå ut och promenera, för att bli-varm,
emedan temperaturen inomhus ej kan uppbringas över 0
vintertid. Nu skall det bli bättre medan vederbörande ansla¬
git en summa till reperation av prästgården sommaren 1920.

Vittangi kapellförsamling bestod den 31 dec. 1919 av
2,412 personer. Jukkasjärvi pastorat, som har sin kyrko¬
herde i Kiruna, och som sammanfaller med Jukkasjärvi
socken, består i kyrkligt: avseende av två församlingar.
Jukkasjärvi församling och Vittangi kapellförsamling med
komminister i Vittangi.