OCR Output

(I

39
Detta hindrade dem emellertid ej att vara barnafäder
eHer rättare sagt, blivande, ty fastän lappar ej vilja gifta
sig innan de genomgått nattvardsläran, voro dock dessa

ynglingar mer eller mindre synligt förlovade. Skriver icke
Paulus på ett eller annat ställe: »Hedningarna som icke

Se

keso
Sjrta inte på golfokt!/
AR sytje nttrollg II

Å 24 Wr | je KEN js | |
N Feat JT NB AN CEN | If
Y ” RR Ne, | UJ | I
; NE Zn SE 5 2 Sä
Sf IA
t N

4

Hl

NI [
FN 2

MN FA RT ) lll
faan SE Jan om AL

3ild 20. Nattvardsskolan i Vittangi.

hava lagen göra dock av naturen» o. s. v. och lapparna ha
ett fint väderkorn på bibelspråk, som hjälpa deras samveten
på traven då det gäller den behagliga sysselsättningen
att föröka sig och uppfylla jorden.

De läste nu alltså för att bli gifta.

Svettiga och med rödsprängda ögon stavade de om
»Isan ja pojan ja pyhänhenki» och vredo sig oroligt av och