OCR Output

3
sitt nummer, som korresponderade med den plats varpå
den hängt och så småningom fylldes mina skissböcker.
Tack vare en utmärkt kamera, kunde jag även fotografera
smärre föremål i naturlig storlek, vilket i hög grad under¬
lättade arbetet, ty hur noggrant man än ritar av en detalj,
aldrig blir det dock, som då den får ses genom kamerans öga.

Nu skall dock ej läsaren tro, att jag dagen i ända satt
böjd över mina papper eller dold under ett kameraskynke,

Bild 19. »Klockbörsar.> Thisell, koll.

nej yttervärlden intresserade mig fortfarande ofantligt, all¬
tid hände det något, som var värt att observeras.

Bland annat »skriftskolan», varibland funnos typer, ja
jag säger inte mer. — Den som hade mesta arbetet med
att inplanta en smula kristendom i dessa långbenta lapp¬
analfabeter var prästfrun,! som varje förmiddag samlade
omkring sig en serie långa drullar, vilka enligt kyrko¬
boken voro vuxna karlar mellan 20 och 30 år men det
förty, alla som nyfödda barn i Luthers lilla katekes.

" Prästen hade mantalsskrivningen.