OCR Output

36

Lugnt och värdigt — inte en lus och skinnbyxor —
aldrig. i livet; Ser. jag rätti,.blottar inte just nu den
vandrande lapplärarinnan en välformad vad och synes inte
uppe ovan knäet en skymt av en spets, en berusande
glimt av Paris och Paquin.

Ack, ensamma frusna skåning — lyssna till förnuftets
röst och reta inte upp dig.

Förbli dig själv. Du är ju, enligt rasbiologernas utsago,
en -»slagtypbp, d. v..s8. en som dör lätt-i apoplexi.

Lättad och fryntlig av det ovanstående, griper jag ånyo
pennan. |

Solen skiner och jag har vackra bälten och brokiga
knivskaft som vänta på sin avritning. —

Nej en författares penna bör vara doppad i hans eget
blod, annars -blit "det bara bosch — — — Bosch.

Och därför, eftersom jag har lätt för att övergå från en
stämning till en annan, återtar jag allt jag lovat och all
lappintelligens ! till trots, skriver jag om lapparna som jag

vill. — Komma de sedan och säga att jag ljuger så varde
detta deras ensak.
Basta!!

Ja så bodde jag hos Kemi, åt hos fröken Holm, den
lärarinna jag hyrde hos, men vars kakelugn hindrade mig
njuta av det egna rummets fördelar, och arbetade på det
Holmska museet där dagarna gingo.

En dag fick jag bud från Vittangi, att tillstånd telegrafiskt
inlöpt från ingenjör Thisell, och att hans samlingar stodo
till min disposition.

! Torkel Thomasson och gelikar u. pia.