OCR Output

blick och läsande i en upp- och nedvänd Nomadskolans
läsebok av professor K. B. Wiklund och undertecknad. —
Inte sant. — Det är som det vore avskrivet ur »D at läh

mijen. situd»