OCR Output

34

ning i Rautasjärvi till mönstren på selar och halvvantar,
åtaga mig om jag kan.

Jo visst kan jag. — Hör bara. — Förbi mitt fönster drar
en raiddo. — Milt och melodisktljuda dragrenarnas bjällror,
framför raiddön går en gammallapp, hans silvervita lockar
fladdra lätt för den friska fjällvinden, de stora bruna ögonen
äro fyllda av längtan efter vidderna. I sin lilla vita, väl¬

Foto Hj. W.
Bild 16. Kaiddon går mot väster.

formade hand håller han den sirligt skurna läderrem som
förenar honom med ledrenen, vars rikt hornprydda huvud
är stolt upplyftat.

Lätt glidande över det bländvita snötäcket, orma sig de
gräddfärgade pulkorna, fyllda med ädelt formade husgeråd.
Kvinnornas röda mössor omsluta i full harmoni de breda,
välskurna ansiktena, ömt blicka de ned på sina, i vita ren¬
skinn insvepta småbarn, som småle mot dem med det
trygga leende, som är lappbarnen så egen. — Sist i raiddon
vandrar en lapplärarinna från Jämtland med allvarstyngd