OCR Output

29

anlåten att gilla mig och till slut förklarade han t. o. m.
att jag hade skrivit en »rolig» bok och att »Lappalaiset»
inte vore så dum, om man toge bort texten.

En sådan som jag, som skall avteckna och fotografera och
som älskar bord och stolar, kunde ej underlåta att känna

en viss belåtenhet vid åsynen "av fogdens pörteväggar,
där hängde allt vad mitt hjärta begärde. Nordiska Museets
nämnd skulle bliva nöjd. Knivar, nålhus, mjölkkärl, bälten,
seldon, skålar, mössor, stavar, kistor, flera hundra vackra,
med omsorg och sakkunskap valda föremål av lapsk till¬