OCR Output

m RER 200 nr SPN An DE frist EBES DÖG 6 tendeneondE mee

Foto B. M.
Bild 12. Min Svappavaaravärdinna.

KAP. III.

Jag fann lappfogden vid dåligt humör. »Lappalaiset»
hade angripit honom i hög grad och han utropade gång
på gång:

— Så fula du gjort lapparna, och så du ljuger sedan:

Jag frågade honom lugnt vem det var, som spritt ut
att renarna inom Kaalasvuoma tappade tungorna samtidigt
med sina förtorkade horn — — — och att Nikkulahti by
låg i vägen för Årosjokksrenarna. —

Emellertid har jag en märklig makt över människors
sinnen och det dröjde inte länge innan jag, med tillhjälp
av denna makt och varmt vatten, konjak hade huset självt,
så tinat upp den knarrige ,gamle, att han fann sig för¬