OCR Output

a

vilket inte har någon bestämd betydelse utan som ett
betygande kan sättas i början av vilket påstående som helst.

Detta: joPa mordet Nutti i: sm lapska och som det
där verkade komiskt, fick han heta Jopa-Oula.

Tomas Nilsson Sunna kallas Meri-Tommas emedan
han bott i Norge (havriket) hela sin barndom.

Henrik Olsson Päiviö kallas Hekuna, men vad det
betyder, vet jag ej, likaledes ej värför Lars Larsson Sikko
kallas Lasuna.,

Tomas Jonsson Skum kallas Iso-Tomas för sin resliga
figurs skull,

Jag lärde mig som sagt en hel del och tänkte ett tag
följa med en Saarivuomakaravan till Bäckebotn, men
det fanns alltför mycket etnografi i Vittångi och så
var jag ej så tränad för »vinterliv», varför jag tog min
»mats ur skolan» och stannade där jag var.

Det var en besvärlig senvinter detta år och snön låg
så djup uti de östra delarna av socknen, att lapparna
»vände» redan i mars för renarnas skull, och var snön ej
djup, var den för hård för ettårskalvarna. Lapparna voro
alltså irritabla och jag kände på mig, eller rättare; min
maklighet kände på sig, att en »maalari» med kamera
ej skulle vara Guds bästa barn på en flyttning! denna vår.
Bon! Jag giver dem alltså fanen. — Fullt upp med arbete
fanns ju ändå och medan jag väntade på tillstånd att få
undersöka de Thisellska samlingarna beslöt jag mig för att
resa ned till Svappavaara för att hos lappfogden J. O. Holm,
inhämta visdom och titta — och avrita, hans museum.

Märk vad bra jag hade det. — Stora samlingar att röra
mig med, kost och logi i välbyggda gårdar. Farväl du
dragiga kåta. — Jag for alltså till Svappavaara medan
Vittangisamlingarna mognade,