OCR Output

20

Per Olsson Partapuoli heter Rampa Pieti = »Halta
Petter» eller »Haltepetter», detta på grund av kroppsligt
lyte.

Nils Persson Kansa kallas Suchkin Nikki = »Skid
Nils», Detta hundtonimi, oknamn? har han efter" sin
farfar som var god skidlöpare.

Lars Jonsson Pingi kallades Silbalassi för han tyckte
om silver = älskade att pynta sig med smycken,

Mikkel Nilsson Niia kallades Naalin Mikko = »Fjäll¬
rävsmickel» emedan han dödat många rävar. Han kallades
också Paska Mikko eller »Skräp»- eller »Strunt-mickel>,
emedan han bagatelliserade allt.

Johan Persson Gunnare i Wuoskovuoma kallas Pie r¬
suu Jouni för sitt mindre vackra ansiktes skull.

Per Knutsson Stoor också i Wuoskovuoma, Heter
TreckeRouuwtta pietr = Drag Kaa Pan

Jon Henriksson Mangi kallades Njuihka-Jouni!,
ordagrant översatt »Jonhoppare» medan hans fader brukade
småhoppa då han var ivrig eller hade brått.

Knut Eriksson Sunna benämndes Koukku Knuut =
»Krokiga Knut» emedan han då han gick på skidor, »krökte
sig som en varg».

Henrik Jonsson Partapuoli kallades efter sin pratsjuka
farfar för Myllyn Heikki. Man hade nämligen sagt
om farfadern att han »gnodde som en kvarn».

Nils Mikkelsson Inga kallas Hurstin Nikki eller
»Säcknisse». Detta öknamn skall han ha fått från sin farfar,
som gick i skola i Jukkasjärvi och som då folk frågade
vad han fick för mat, klagande utbrast; Saan vähän
hurstinlihaa. »Jag får säckvävskött.»

På den tiden brukades nämligen saltat renkött emballeras
i säckväv. ;

Olof Anders Nutti kallades Jopa-Oula. Han hade näm¬
ligen i skolan förälskat sig i det finska ordet Jopa, av
Jo = redan och pa, ett förstärkande suffix ungefär = ju,

" Lapska ordet njuihkaa = hoppa.