OCR Output

Bild 11. Lappbarn från Saarivuoma.

något för denna avoghet sinsemellan, äro de, jag ville
kalla, så allmänt förekommande illasinnade öknamnen.

På tal om öknamn, så har pastor Bergforss i Vittangi
under flera år samlat sådana bland lapparna gående »be¬
nämningar» och pastor Bergforss läste också upp för mig
en del, av vilka jag ihågkommer följande:

Johannes Andersson Huuva kallas Kissan Juho för
sin gnälliga röst.

Johannes Andersson Poidnack kallas Paanni han var
nämligen så liten till växten.

Anders Andersson Pokka kallas R utn a »dålig till hälsan»
— »sjuklig».