OCR Output

28

Till att börja med brydde jag mig ej heller om dem, ty
pastor Bergforss hade vackra samlingar av lappfolkets etno¬
grafier och jag erfor att en ingenjör Thisell i sin villa,
belägen i utkanten av byn, innehade ett verkligt museum.

Jag skaffade mig också omgående tillstånd att få genomgå
dessa samlingar. — |

Foto O. E.

I prästgårdens komfortabla gästrum riggade jag alltså
upp en lämplig, med skala försedd väggyta för fotografe¬
ring, packade upp mina penater och beslöt bliva mycket
flitig. — Men ack, vad anden är villig — men köttet —
»kött är hö» säger en andlig författare och mitt — rama
hackelsen — jag får bekänna att jag ej drog ett streck
på en hel vecka. Tiden gick ändå så präktigt under sam¬
varon med det livliga; intelligenta prästparet. Jag gick
visserligen då och då upp i prästgårdens övre hall och
tittade på dyrgriparna, men vände snart nog tillbaka ned