OCR Output

Mette ens teen - oo PE nana RE VS

Bild 9. Prästfamiljen i Vittangi.

KAP.

Komna upp på land kryssade vi länge mellan gårdarna,
Pirrin Aapomiveli nade äldnus vant i Vittangi: doch
begrep ej mina vinkar. Till slut måste vi anropa en skara
ynglingar som stodo utanför gästgiveriet och fingo så
klart besked. ;

Det var också med en känsla av outsäglig lättnad som
jag vältrade mig ur släden och skyndade mig inomhus.
»Pirrin Aapon veli» hade varit min »havsman» (se
»Sinbad Sjöfararens äventyr»), och om han — Pirrin
Ara pon' veli ej precis hängt på min. rygg, hade: Han
dock i 20 runda timmar besuttit min mage och jag betvivlar,
att Sinbad kände större glädje; när han knackade hjärnan
ur sin berusade plågoande, än jag då Pirrin Aapon
veli kastade sig ur släden med ett förmanande prrro —

Jag var nu i Jukkasjärvi och alltså praktiskt taget mitt
uppe i min verksamhet, om jag också ännu ej sett en
enda lapp.