OCR Output

RN & FR tanden EET: KS

20

därefter även i Kuttainen och så vidare. Jag prickade in
hans färder på kartan och fann hans medelhastighet vara
omkring 7 mil pr dag och dygn. Denna min uppgift kan
möjligen vara av intresse för okultister. Den visar tydligt,

att de avlidna, under sin smekmånad i dödsriket, inte h elt
äro befriade från begreppet tid — utan även få dragas
med en viss tyngd = inte äro helt immateriella. —

Sent på aftonen den 31 januari stötte släden på grund
utanför gästgiveriet i Övre Soppero.