OCR Output

Bild 6. Snön —

KAPAR

Den 31 december, nyårsafton, ankom jag till Karesuando.
Termometern visade just ingenting, eftersom kvicksilvret
frusit, men kallt var det ändå.

Nå vad gjorde det, inomhus funnos brasor och vänliga
människor och jag tinade snart upp framför en massa kaffe.

Vi stöpte tenn och spådde varandra och på slaget 12
gick 1920 in. — Inte försenat en minut, som doktor Söder¬
lind så sant uttryckte sig.

Men vi kommo försenade i säng. Jag låg länge vaken
och tänkte på huru det varit förra gången, jag var i byn
och hur fort allt förändrar sig. — Denna gång var jag
ensam och hade egentligen inget att göra där, eftersom
mitt arbete denna gång berörde Jukkasjärvi, men, man
måste vallfärda ibland, och därför var det, jag den 1
januari 1920 vaknade i Lidströms pörte i Karesuando, vid