OCR Output

13

så har det varit en hel det roligheter och annat och om
också denna bok inte har »Lappalaisets»! uppsluppna
målareglädje, så har den i gengäld en hel del nyktra upp¬
lysningar att bjuda på, för man skriver ej gärna tvenne
likadana böcker.

Följande blir. alltså en skildring av den resa till Lapp¬
land eller Sameätnam jag påbörjade den 30 dec. 1919
och vars ändamål, liksom de under 1917—18 var, att för
Nordiska Museets arkiv insamla teckningar och fotografier
av lappfolkets redskap och övriga kulturföremål, men denna
gång från Jukkasjärvi socken.

Svappavaara i april 1920.

Ossian Elgström.
" Bonniers 1919.