OCR Output

äta dte ett RN tottrien SA moto ä RNA RANA ÖA