OCR Output

é4 :
hliop ta fyri bord.
Harekr K ongr vard Þa
aptur ad manni, ôc
Éſeipti ſier epter henni z
oc kom huarki upp fi)¬
dan : oc Dotti ſem bad
mundi hafa verid Busla
Kierling. bvi ad hana
vantadi, oc fanft all
dreij fijdan. Enn fra
Boſa er Pad ad feigia,
ad han bardift vel oc
dreingilega : er han nn

Vileks , oc "veitti bar ſo
Tharda hryd, ad alt hrock
“fyrir; Enn i besfari ſui¬
pan fa han huar F uari
Kall flaur ; oc matti han
meiraad hialpa honom
oc koma honom a skip
fitt: enn amedan kornit
UHeærekr a skip Boſa,"
ec drap mart manna,
Var Boſi miog moder ,
enn Po hbhriedi han a
moti Hrzærek oc hio til
hans, oc kom hoggid
a skiolldin , oc Kklauf
han allan nidur igeg»
num, oc af fotin i riftar
lid, oc i sla cina ac

N
galtèt ſà att allá rarniarz

cher med utöſweér bord.

tillmannigen/och (prâng
eſtér henne: och kom
hwarken thera uvp ſedan.
och tycétes ſôm thet mon¬
de hafwa varit then troll¬
tärlingen Buſla. Ty hott
var nu borekommen/ och

Qu Boſe âr thet att \äy¬
ial att han fäftade ſom
en manu;och när han fêm

ſlog thâr (à grufweliga

om éring ſig/ atralt róf*
undan fr honom/ fick |
han ſee huar hans fader
Tivare flôr i vatnet/ och

honom upp | ſite ſtkep¬
Med thet ſamma fom oh |
Rörik in pà Boſes ſkep/ |
o< hôgg nider mänga¬
Boſe war mycket trott/
doch wände/ han ſig emot
Rärit/ och hög till honom |
huggect tog pà ſkölden och

nid igenom/ o< foten af
{ priſtleden/ och ſuerdet
: Bo‘