OCR Output

FE

PE PTR TIETZE ISLAN E E REES:

RSE ; ;
e um gluggia, oc ſo
Smd , oc flictu fier til
skips, 0c geingu ut à
Pad. Oc var Fad alc îï
einni fuypan, ad ſa Kom
par ſem
Meigit, oc gieck ut a
skipit, oc Siggeir for ep¬
ter med brugdid fuerd
Enn *a fBecir Komu a
briggiu, ſneri Herraudr¬
motte Siggeir, oc hratt
honum nut af briggiun¬
ne 1 ſîo; oc komft han
med ilan leik ad landi,
med fyrk manna finna :
oc var Þba verr “enn
daudr. Smidur bio land¬
feſtina 3 cnn are drou
unp fſegl: lietu ſo gan¬
E haf, dike er
matte, Hrærekr hliop
ril skipa, oc marte êcki
a koma : bui Pavg voru
ecki fiofæzr, enn menn
radlauſer af drycxiu.
Kongr raknadi vid, oc
var han licils marcar :
Leitudu men vid ad
næra banns enn han var
miog mattdreigin. Sne¬
riſt ny veizlan i ſnt oc

ſorg. Enn pa Kongr

gen/ oh läc henne ſtigat
magan pà harpan/ och
hans männ drogo henne
ut genom gluggen/ och ſä
Smid/ och ſkyndade ſig
nid rill ſeper! och ſtego
ther in pà. Jſammá ryf¬
kiande fom han ſom hade
flagec Konungen' o<
ſprâng ur pà ſepec/ o
Siggeir for cfter med
dragit ſuerd. Nâär che
komme pâbryggian/ vän- ¬
de Herróöd ſig emot Sig¬

geir“och ſtörte honom ut

af bryggtan och i ſtón: och

fom han med en ynkfclig

lef till lands genom ſina

máns till hiâlp; och var tà

fêga bettre än dôder._

ſtan/ och tbe: andre droge
upp ſegler! och lâte gà eiu!
haſs/ het beſta che funde.
Rórié lâp till ſeven oh
funde ingenſkädes fomma
fy the vore onytcige ill
ſiós/ och foltet râdlóſt fór
dryckenſkap. Konungen
fuifnade tà vid igen/ och.
var dock myckec maktlós.
The ſofte at viderkuetia
honom ; menn han var

Q
/ br