OCR Output

hafdifriett um! nottina »
Oc biugguft pbeirfià kalle
oc kierlingu. bonda dot¬
ter lagdi: Þeim lcid buar
Beir skilidu fefaa ril
borgarinarz; oc (vo huar
hybyli Sigurdar væri oc
frillu haûs. Foru beir nu
Far til cr beir fia bæ Si¬
FUNE oc han reid Da

med honom; oc ſtefndu
til borgarinar. Feir ſtefns
du nu á veg fyrir bd.
Boli lagdi ſpioti finu
îgegnum Sigurd, enn
erraudr kyrFti (ueiniñ

til bana: (ijdán floir beir
indletzz mynd þ& eirrà;
de fora ‘med bad til
Skips, oc fſogdu Smid
huad beir bofdu afrekät,
dc huar komit være ol¬
lu. Peir giordu nu rad
în hüornin ad skylldi
fara. Smidur lict Si.
Burd na grimu á Boſa
ve buningi bans, er
fialfr hafdi han ſveinfins,
c hans bunning. Sa gdi

midur nu fyri ollu

ari Hertaudr {kyll¬
Ui ad faraz oc fieck ho¬

A

ait Ri

_#F
bvad ban hade fornums
met om naeren och lagade
ſig bârt -frân torper; oh
viſte donda dottren ther
vägen till Konungens
borgi och eijt ſom -Sigur¬
deroch hans frilla bodde
Gingo the (à rill rhe} the
fingo ſe Sigurdz by; o<
red han rà heman-ifrân
ineden tienare ginaft âth
borgen: Herröd ocBos¬
ſe lagade ſig i vägen fór
them? och rende Boſe
Stgurd * tuere igenön
wed îtt ſpiuc/. oh Hers
rôder ſkrypte tiänären cill
dds. Sedan flängde he
áf theras anleß ſapnad/
och ſoro ther med tili ſtep»
pet och ſade fôr Smid/ bu¬
‘rut the hade beſtált/ och

Och râdflogo the nu hu=
ru the fulle bâra ſig âth
Swmíder Ut-cäände Sts
gurds ahleces- hud öfwer :
Boſel-och hans: kledningz
wénn :tiânareris’ Mad è
kledning tog ban:-pá:fig,
Han föreſtref: o Hers
ród/buru han ſulte bär
fig ärh/ och ſi> honom en
vun