OCR Output

nus Lodbrokar, Hringt
bad Hertanud ad fara

di geyma brudi hans 2

Fa vera larter um alc
Lad beim hafdi à milli
farid. Herraudr iatadi
ferdini, ſem fider bans
beiddi; “oc focu beir
Boh, med beim bræ¬
drum, med buſund
manna, 0: fundu Ha¬
xalld Kong. oc i Pcim
bardaga ‘tiell Haralldr
Kongr, oc med bo¬
nom firntan Kongar», oc
marger adrer Kkappar,
ſem Kongum voru
meire. Par fiellu beir.
Dagfari 0c Natrfari ;
brædur Drottningarin¬
nar: Enn Hecraudur
oc Bofi urdn miog fa¬
rer, 0e komuſt * med
naudumur bardaganum,
Þà hofdu ordic bang
umskipti a medan peir.
voru i burtu » ſem hier
aun verda frafagt, *
CAP. RC

N! af pui ecki verdr
> "cuenc ſagt à cigu,

ſag Ring bad Herróöd
farafór ſig/ o< han ville
fórvara brudén {à lenge;
och ſulle rhe ther med va¬
ra fórlijfce uci all then 05
wilie them hade varit e¬
tnállati. Herröder tatade
kill reſan/ ſom hans fader
begärade/ tog Boſe och
itt tuſen man med ſig/ och
fólgde Drottningens
bróder till Kong Harald?
IJ thee ſlagèc fl Kong

nungar med honom/ och
wänge andre Kewpar/
ſom till ſtyrkia vore fôr¬
mer âán Konungar. thär
fôllo o< Dagfare och
Nattfare Drocentngens
brôder. Herród och Bo¬
ſe bleſve myfet ſâre oh
fomme med nód utur fla¬
get:Mädan the vore bâr¬

hemma!/ fom här efter
warder förmälc.
C À D LR.
SNüdan man tuenne ſa¬
ber rilliita ice kan

Ha

&.