OCR Output

CAP. VIII
elsu næft fgldu beir
| burt af Biarmalan
“di, Pà Peim baf byrz
oc er ey gietid um ferd
Þeirxra, fyrr cnn beir
komu til Gautlands ;
oc hofdu heir Þà tuo
vetur i burtu verid. Beir
geingu fyrir Kong, oc
fœrdi Bofî honom ‘
Gamseggid: var Bà
brutin rauf egginn : enn
Bad ſcigr’ ſeirna i ſau¬
gune», huad i Fui var :
enn ad gull skuli i bui
verid bafa, - ex opinbar °
_lyge. Bofi gaf kongi
Pad Kier er han tok af
_ Lomalas oc voru Peir
“ba lattir, LT Ban tima
kómu Peir til Kong¬
ſins, Dagfare oc Nact¬
fare , bræder Drotctnin¬
garinar: voru Beir ſen¬
der i lidsbon af Harall¬
di Kongi Hillditonn.
FP niipà var fettur bar¬
dagi à Bravollum er
meſtur hefur verid , À
Nordurlondum , ſem
feigr i Sangu Sigurdar
Urings, todurs Rag

Ftär näſ fingo the god
vind och ſeglade bârr
af Biarmaland/ochtalas
{ntet om theras färd/förr
änt he komme hem till
Götaland/och hade tà va=

go in för Konungen; oc)

egget. Konungen bröôc häl
ther pâ/ och ſäges fram¬
deles t ſagan hivad thâr¬

tulle hafva rherutt varit/
thee är uppenbar lógn¬

then gullſkäl han ‘rog af
Jomala; och ther med

ſamina rijd forme drott¬
ningens bröder/ Dagfare
och Nacfäre hem/ ſom
vore ſende af Kong Ha¬

marf att begâra hielp ill
thee ſlaget ſom ſkulle ſtàä
pá Brâvallahed: huilkee
bafver varie thet ſtórſta
feleſlag här t Norlan¬
den/ ſom fórmáles uct
Sigurd Ríngs/ - Kong
A câdbrofs faders
LA i

Ss