OCR Output

E RP

E RL LM

miklll 2d vexti, ocfer
Kur ad afli, dock-litadur,
ocecki miog frijdr, oc
var lijkur -modur fiñni
ad skaplynde : katur var

n oc kieskimall , oc
Brafylgin , Pad han tok
UPP5 oc olſvijfin,eñ ecki

rirleitin ; oc bræddiſt

ecki huor ihluct atri: cn
trar oc vinfaſtur , oc uñi

kid , oc var ban kiendur
vid hana, oc kalladur
Bauga Bof, >

CA Ne TIL

Vilahietkerling, hun“

hafdi verit frilla Puara
kalls : hon foſtradi ſona
hans , oc kunni mart i
taufrum. Smidur var
henni epturlatur, ocnam .
han margt ad henne:hun
baud Boſa ad kenna ho¬
num galldur ; enn han
ſagdift villda ad bad væ¬
fi ecki skrifad i æf faugu
ſina,ad bann inni nokurn
Mut med gaulldrum, Fan

4

s
theras ſon bee Boſe: han
war ſtor ril wäxt och ſar¬
fer: ſwarthyader oh ite
mycket wacker/och war \Îw
moder lijé til ſinnes. Doh
war han luftig ‘och ſkemt=
achrig? och enträgent the.
hani tog ſig fóre ; och byrts
ictelätteligen ſieſinne/ice
fe heller betänkee han ſort;
fórue hwad ſe märre; och
bar ide reddhoga fôr no
gon man/eho then oc wore
han hade att nappas med
ten trogen ocredeltg war
han emot ſina twenner / oc
âlſkade hans Moder ho¬
not wyctet? oc kallàdes
haneſter heneBöge Boſe.

QA Pi T4E

Dguſla het en terina/bon

hade wartet Twares
frilla / oh arninade upp
hans ſôner/och war hon.
enarg trollfong:Smider
war heune lydig/ oc lärde
af henne mänga ‘konſter.
Hon böôdh och till ate
lâra Boſe trolldom. Ney
ſadhe han het will iag
icte/ att utt mite lefwoers
nes hiſtoria ſkal bliſwva
upſkrifwie / at iagnog-n