OCR Output

i R
gif/try>>ia lätie/ och E. Grefl, Uxcell. dex

och Saxo nogot lijter/ efter han ár t Konungas
calet/ mánn om ‘Boſeintet : wore och/kan ſhe?
mera omrhemar ſâya/ äu henna {agan innehols
ler / thâr man hade flere ſ‘rifter at tilas. Kan
och them ſom henna ſagan láſa/och icke ſá kuns

fwer / ſomt ſpnas otroligut / oth alleuaſt c>
widundran eller Œäme ſammandiktat. Sojom;
uru Harek och ‘Buſla kunde fôrwäuda ſig 1 âts¬
D diurs hamn och ſapnad/ och annat ey
lift mer. Máänn man mäſte beſinuahwad grufs
welig troldom här haſwer wankat i hedendos
tnch/ af man inter hafwer hälitt ſälſame eller ¬
vndrat vppä/häir nogon hafwsx gtort ſig oſyns
líg/ eller fôrwänt ſig vthi cn annan hamn. Ss
dane fallades hamhleypa- thet äre che ſomlöpa
vhux then ena kapnaden i chen andra. Jag
will inter tala om hwad Snorre Sturleſon ¬
ſErifwer om Oden ; eller hwad Thorſietns ſas
ga fôrmäler om Kol kroppenbak och Dys hams ¬
hleypa; eller flere andre om ſlijfc, Man lä¬
ſc och beſinne the ſtorc cekn/ ſom the Egypris
fe trollfarlar hafwa vrhi Kong Pharaos âſyn
giort/ til at fócringa och fôrſmäda the vndera
werk ſom Moſes efter Gudz befalning giorde.
She Laciniſke Stalder Virgilius, Ovidius ,
Uoratius, Tibullus , och andre/ betpga e
2 8 : E {ompe