OCR Output

A. P. SINNETT

PRESIDENT I DET TEOSOFISKA SAMFUNDET I SIMLA

MED FÖRFATTARENS BEMYNDIGANDE ÖFVERSATT AF

VICTOR PFEIFF

FRÅN FJERDE UPPLAGAN AF »THE OCCULT WORLD»

STOCKHOLM
LOOSTRÖM & KOMP:S FÖRLAG

AA rdr SE