OCR Output

[ 238]
här träffar man rätta barbarifka fma¬
ken i mynt väfendet , både 1 anfeende
til bokftäfver och fkriffätt. Til et
litet prof vil man allenaft anföra några
öfverfkrifter tagna af Originalerna. Et
mynt af Leo vid år 889 har omkring .
Kejfarens anfigte : följande omfkrift:
T LEON BASILEVS Rom. . På frånlidan
intet annat än följande ord: + LEON
EN OEO BASILEVS ROMEON. 'Såfom
detta fkal vara Grekifka kan väl
näppeligen någon, ofattare infcription
vara. . En penning af Basikus och
Conflantinus Vid år 975 har en lika be¬
fynnerlig pålkrift: Et högt och dub¬
Belt kors fatt emellan två bulter, fom
fkola betekna bägge Kejfarne , har den¬
na omfkrift: EN TOVTO NICAT BASILEI
LEA ie eller &, tovtw. vixere- Batunas , 20 hoc
vincite Reges . » » frånfidan: + BASIL
C CONSTAN HOPF. VIOS HISTOI BAS
HOMAI, hvilket bör läfas: Bäco2uogs xo Kuv¬
cavtwos Tloppuipoyevyntos vyos Mmigor. Basics Pos
pow: Bafilvus et Conflantinus. Porphyro¬
genitus filvus fideles Reges vel Impera¬
tores Romamorum "); Hos Du Cange
finner

—it

2) De här anförda mynt finnas icke hos Du
Caonse Fam, Byzant, utan inferiptionerne