OCR Output

KONGL. SVENSKA
VITTERHETS¬
HANDLINGAR.

FIERDE DELEN.

STOCKHOLM,

TgeyKT i Koner, TRYCKERIET, 17889.

KC. IR