OCR Output

sr (257)
ock Vi åre förfåkrade, at det almånna
af bemålte Academies utkommande
arbeten har at håmtd en ofelbar nytta.
Och Vi befalle Eder Gud Alsmiåktig
fynnerligen , nådeligen. Stockholm i
Råd-Kammaren,d. 30 Julii1755.

ADOLPH FRIEDRICH.

CARL ÅRNELL.