OCR Output

0 Cass) ar

modighet , med hvilken han möter alla faror.
Lyckeliga tider, då tådane födas! lyckfaliga
land, der få ådla” våxter trifvas! Sålla Rorn,
fom funnit Hjeltar vid plogen, och tålla folk
hos hvilka fådana tankar inplantas från de förs
fta Barndoms-åren !

ÅA é S Rö ä 4 Vr AR od

= ; Aave SL AA dEÖ-nA (LA CT FR AA
vx UTC 6 / £ j

4 fajgT KRM BRN sj Ved
Å 25 Ja RDR ACT TI:AMovrär med ÅÄndre De

fö eg SfE RR

Ar VED SUPA BOT):

/ 7 É