OCR Output

| 2038 ) 16
het 1 tankar och behagelighet i fpråk: At
Skalde;konften med fina ljufligen famman¬
bundna ord, meningar och tanke-bilder, i
takt och ljud utmåtne, ur fjelfva naturen
håmtade, i liflig fanning grundade, må iikiom
rycka til fig hjärta och förftånd. Vinnas defsa
åndemål, iom Academien förmodar, få kan
denna inråttning ej annat, ån lånda fin Dyra
Inflifterika til odådelig Ära och Fåderneslan¬
det i evårdeliga tider til heder, nöje och nyt¬
ta, Drotningholm, den 25. Jul. 1755.

OL. v. DALIN.