OCR Output

Schréders (Jör; Do. KongLdkver Hofpred.oM 5
SKyrkoh.) Peodikan hållen i'St. Nicol.Ryrta,
i Deras Kongl Majeftårers och EtonPrins
fens Höga Närvaro, på den 22 Göndagen
eftev Trin. år 1753, Då Hånnes Kohgh
Rajits Drottningens hugneliga Kyrkogång.
fivadeg: 4:to. 18 Öre. s ;
sz Begrafningss Tal Hållic bfioer Konal. Majs
oc Rikfens SJÖgftbecrodde man, Råd, Rida
"dare och Commendeur af Kongl. Majts Or¬
den, Högivälbocne Friherre, Carl Johan
Stiernitedr, wid deg Sordfäftning i Kona.
Riddarholms Kyrkan den 24 Nov. 1753:

jämte Perfonalierne, 4:to. 21-010.

GStvar på: Brefiwen om Blandade Amnen med
Genfivaret: 1754: 4:to.a 6 öre Arket.
GSmwenffa Folkbriftens orfaker.och botesmedel,
eller Sswar.på 2900 Frågan i Stockholms

IReckoblad för är 1752 Af Carl PEhrfon
174.4:243t0, IQ DELL.

Fankar om gamla och nya TJeftamentet; famé
hivaruti det förra från det fenare ÅtfMfilljed:.
1754. 8:VvO0 I DN. 7 Öre

Tal, hållne i Kongl. IBetenffaps
Academien. Ez

OM Stvänffa myntets ålder, hållit 1vid! Pre G¬
dii afläggning den Ir Aug. I753 af Carl Rs

Berch, Secr, wid Kongl Ant. Arch. 8.vo
30» Dre, RE
: | Til