OCR Output

Hales (Dd& Steph.) Förmartitng til Bränt
Wwins-Supare, lämte
tåndigheten, at genom goda författningar
afböja en inritande 0dHg0
Wwelig för inmångarenas tif-udy bålfa , och in
för GUD fördömelig ic. SSfivetfatt ifrån den

- 4:07 förbättrade. Angeljta Uplagatr och på
Kongl. Collegii Medici Cenfur befordrad
til Trycket. 1754. 4:to. 18 die.

Hiernes (Urb. Do&, & Arch.) Tentamina
Chymica, cum annotationibus Joh: Gott"
fchalk Wallerii; Ph. & Med. Da&. Chem.
Metall. ac. Pharm. Prof. 2 Tom, Vs 4.
8:vo. 12 Daler: j

Högftröms (Pebr-Nyrkoh.)
fårdigad AltareeTaflas Anmwigning i Skade
Iefrå Kyrka, hållit, jämte den allmänna Gudss
tjenften den 1: Sept. 1753. S:VÖ, 12 Öre.

Krygers (Joh. Fr.) Naturliga Theologie 3:dje

och fifta "Tomen 1753. 8:vo. 3 Di: 16 Öre.

Leighs (M.) Gileads Salftoa emot Hödfens
GSår, det år; Chrifteliga.och hjärtrårande bes
tvaktelfer Sfiver döden på Swånffa öfiwerfate
te af Anna Cath. von Stiernman. 1'754.:8:0
30 Öre. ;
Pettersfons (Abr.: Do&:) Chr
sUpfoftran ; Öfwerwågad i 53
Fan -på Mich
Kiddarbolm

Talmwid en my förs

ifteliga BHarnas
| AGREE
elåmåfos Dagen 1753,1 Kongl.
8 KYrFAN. 1 1754, Aito, 30 Öre.
Schrå¬