OCR Output

3 > o(

& 73

la om

GG). z Mala: 31. 0).

rare göras de, når vi

Oo e

o

& undertiden få långt

begabb leder fig från et

icke åro få fullkomlhge>

begabbet öfvertala andr

den, fom haft lyckan,

a

så Thefl. 4: 4.

äckas deråt. "Ja, vi
eruti, at vi begabbe

ftålt och högmodigt

deröfver, at andre =
fom hon. Och faft

a, at han år fullkom¬

men bår de ftörfta