OCR Output

f | INLEDNING

Til Aa
> FÖRNUFTIGA
KANNEDOMoSTYRSEL;

Så i änfrröde til defs lågre och högre
Förmöågenheter, fom Affe&ter och Sinnets¬
böjelfer , allom dem til tjenft, fom vil

ja prifa fin Skapare och blifva Förs
EN nuftiga.

— Enfaldigt Upfatt
AR

FOHAN ERIC THURING,

RETDILEIEIUII LI III CAICIILI
STOGKHOLM,

Tryckt på LARS SALVII kåftnad, 1754: